Uniska i Indre Skandinavia

Norsk prosjekteier

Høgskolen i Hedmark

Kontakt

Prosjektperiode

01.01.2001 - 31.12.2003

Budsjett

Norsk bidrag: 3985000 Kjell

Total: 909585 €