UniTon

Norsk prosjekteier

Moss kommune

Kontakt

Prosjektperiode

01.01.2005 - 30.06.2007

Budsjett

Norsk bidrag: 1320000 Kjell

Total: 535500 €