Urban Platsinnovation

Prosjektet arbeider for å skaffe mer kunnskap om hvordan bykjerner kan utvikles for å bli mer attraktive for innbyggere og besøkende. Prosjektets hovedmålsetting er å øke konkurransekraften og innovasjonskapasiteten i handels- og opplevelsesnæringen.

Norsk prosjekteier

Fredrikstad kommune

Kontakt

Prosjektperiode

01.10.2015 - 30.09.2018

Budsjett

Norsk bidrag: 3 353 800 Kjell

Total: 3 667 580 €

Andre partnere

Högskolan Väst
Strömstads kommun
Trollhättans stad
Åmåls kommun