Utveckling av turistnäringen i gränsregionen

Grunnlag til forprosjekt Det naturgitte grunnlaget for turisme er forholdsvis likt på begge sider av grensen. Området på begge sider av grensen har tidligere gått under fellesbetegnelsen «Nordmarken» og Markir» og innefattar kommuner i såväl Värmland, Dalsland, Østfold och Akershus. Området er känt för sitt storslagna sjösystem, Dalslands Kanal og Haldenkanalen.. Begge sjøsystemene er klassat som riksintressant för det rörliga friluftslivet. DANO-området är ett av norra Europas populäraste områden för kanoting och varje år kommer tiotusentals besökare hit för att utöva ett aktivt friluftsliv. Det föreligger ett stort behov att samordna aktiviteter och aktörer för att skapa en större och mer samanhållen destination. Området har en mycket stark potential för en ytterligare tillväxt av såväl nya som befintliga företag inom besöksnäringen.

Norsk prosjekteier

Marker kommune

Kontakt

Prosjektperiode

01.05.2003 - 31.12.2003

Budsjett

Norsk bidrag: 200000 Kjell

Total: 36750 €