Utvikling av elkraftstudium for Indre Skandinavia

Hver institusjon skal bidra til utviklingen innen de emner der man har størst faglig tyngde. Dermed får man et bredt fagmiljø på tvers av indre skandianvia. Det vil bli utdannet elkraftingeniører som har fått kunnskap basert på spisskompetanse og FoU fra alle bidragyterene i prosjektet. Disse kandidatene vil bli svært attraktive innen elekraftbransjen, som har et stort behov for nye elkraftingeniører.

Målgrupp

– Studenter i ordinær studiesituasjon som vil utdanne seg til elkraftingenører
– Tidligere kandidater som vil omskolere seg
– Kandidater i en arbeidssituasjon som vil oppdatere seg med formell etterutdanning
– Invandrere som trenger studiepoeng for å få en bachelor grad basert på godkjenning som tilsvarer 120 studiepoeng innen elektro.

Norsk prosjekteier

Høgskolen i Gjøvik

Prosjektperiode

01.03.2008 - 01.03.2010

Budsjett

Norsk bidrag: 350 000 Kjell

Total: 111848 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

– Karlstads universitet
– Høgskolen i Gjøvik
– Høgskolen i Østfold