Utvikling av forvaltningssamarbeid i Tanaelvdalen

Prosjektet har som mål å:
1) Gjennomføre bevis på et eksisterende oversvømmelsesvern for å forsøke å tilpasse det i landskapet.
2) Opprette en landskapsvernplan for Nuorgams by.
3) Lage en guide på engelsk om bygging av erosjonsvern med landskapstilpassning i subarktiske forhold.
4) Flyfotografere elven og framkalle bildene så de lett kan brukes av begge lands myndigheter.
5) Omfotografere erosjonsområder som er kartlagd tidligere for å bedømme erosjonens utvikling.
6) Oversvømningskart for Tana elv fra Nuorgam till Polmak.

Prosjektperiode

04.04.2011 - 31.12.2013

Budsjett

Total: 555646 €

Andre partnere

Norges vassdrags-og energidirektorat