Utvikling av internt avfallsmarked

Samarbeid om utvikling av miljømessig og økonomisk lønnsom avfallshåndtering i et helhetsperspektiv for Nordkalotten. Prosjektet vil vurdere hensiktsmessige transportløsninger og hvor, og av hvem, ulike avfallssorter bør handteres.

Norsk prosjekteier

Hålogaland Ressursselskap IKS

Kontakt

  • Pettersen, Jan

    Hålogaland Ressursselskap IKS

    Tlf.: +47 76 92 20 00

    Send e-post

Prosjektperiode

01.05.2009 - 31.05.2010

Budsjett

Norsk bidrag: 254 000 Kjell

Total: 202 223 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Tekniska Verken i Kiruna
Perämeren Jätenhuolto Oy
Lapin Jätenhuolto Kunatayhtymä, Napapiirin Residuum Oy