VälTel – Mixed Zone för Välfärdsteknologiske TestLabs

Mål

Gjennom å skape arenaer for kunnskap og erfaringsbytte skal helse- og omsorgsutfordringer i Midt-Norden løses ved hjelp av velferdsteknologi og tjenesteutvikling. Prosjektet skal styrke regionens kapasitet innen forskning, teknisk utvikling og offentlig innovasjon.

Innhold

Teknologiutviklere, leverandører og offentlige helse og omsorgstjenesteytere skal kobles sammen, utvikle,  kvalitetssikre og teste velferdsteknologiske løsninger og infrastruktur med utgangspunkt i ulike brukergruppers behov. Gjennom tre ulike testlaber skal brukerbehov konkretiseres og løsninger utvikles i reelle helse- og omsorgsmiljøer.

Grenseoverskridende verdi

Regionen Jämtland Härjedalen har kommet tidligere inn i eldrebølgen enn sammenlignbare skandinaviske regioner. Dette ønsker regionen å bruke som et fortrinn når det gjelder å utvikle og implementere nye desentraliserte velferdsteknologiske løsninger. Her ligger det et grenseoverskridende poeng ved at trønderske bedrifters teknologiske kompetanse møter Jämtlands drivkraft og ønske om å være i utviklingsfronten på velferdsteknologi.

Variasjonene i den norske og svenske modellen for helse- og omsorgstjenester vil være en nøkkel for å se på hvordan ulik organisering er med og påvirker utviklingen og bruken av velferdsteknologi.

Partnere

Prosjektet har 38 bedrifter og kommuner som partnere/medfinasiører og et budsjett på 24 millioner kroner. Prosjektet er finansierte med kr 3,675 millioner kroner av den norske delen av Interreg Sverige-Norge, delområde Nordens grønne belte.

Eier

Prosjektet eies av Helse Nord-Trøndelag i Norge og Region Jämtland Härjedalen i Sverige. Helse Nord-Trøndelag kjøper inn prosjektledelse fra Trøndelag Forskning og Utvikling.

Norsk prosjekteier

Helse Nord-Trøndelag

Kontakt

  • Håkon Sivertsen

    Trøndelag Forskning og Utvikling

    +47 901 73 421

    Send e-post

Prosjektperiode

01.08.2016 - 31.07.2019

Budsjett

Norsk bidrag: 459 375 €

Total: 2 998 596 €

Andre partnere

Region Jämtland Härjedalen