Vänerlaksens frie vandring

På første halvdel av 1800-tallet ble det fanget mellom 10 000 og 30 000 vandrende laks og ørret per år i Klarälven. Med totalt 11 kraftverk i hovedvassdraget har det vært store problemer med å opprettholde lakseproduksjonen i vassdraget.

Prosjektet skal utrede mulighetene og begrensningene for å kunne reetablere en naturlig vandrende laksebestand fra Vänern og opp till Trysil og Engerdal (inkludert svenske og norske
bielver), med de samfunnsmessige, biologiske, tekniske og økonomiske utfordringene som dette medfører.

Norsk prosjekteier

Fylkesmannen i Hedmark

Prosjektperiode

01.01.2011 - 31.12.2013

Budsjett

Norsk bidrag: 6 757 200 Kjell

Total: 3425614 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Fylkesmannen i Hedmark