Vanprod

Vanadium er en viktig innsatsvare i industrien og til tross en forventet økning i bruken av dette mineralet, er det ingen produksjonen av den i EU. I dette prosjektet skal man utvikle en teknologi for gjenvinning av vanadium fra fast avfall (utvasking/bioleaching av malm og gruveavfall) og fra flytende avfall (absorbering prosesser), som i dag ikke benyttes i Norden. Avfallet utgjør i tillegg en miljøtrussel til omkringliggende miljø og prosessen vil bidra til en miljømessig forbedring av handtering av dette avfallet.

Norsk prosjekteier

Universitetet i Tromsø, Campus Tromsø

Prosjektperiode

01.09.2017 - 31.08.2020

Budsjett

Norsk bidrag: 2 394 000 Kjell

Total: 292 042 €

Andre partnere

Kjeøy Research and education center, Linnaeus Universitet, Växjö Universitet, Högskolan i Kalmar