Vir Music

Projektets målsättning är att virtuell instrumentalundervisning utgör en daglig del av undervisningen på de medverkande musikinstituten genom att
• de medverkande institutionerna, genom samverkan, åstadkommer virtuell undervisning i musik på alla nivåer, från nybörjare till magisternivå
• virtuell musikpedagogik, både metoder och teknik, utvecklas och integreras i instrumentalpedagogikutbildning
• möjligheter att använda virtuell undervisning i musik prövas och forskning kring problemlösning av ljud och bild utvecklas
• existerande webbaserade lösningar och teknik, som kan spara och distribuera undervisningsmaterial, tas i bruk.

Norsk prosjekteier

Høgskolen i Tromsø

Prosjektperiode

01.02.2009 - 31.01.2011

Budsjett

Norsk bidrag: 498 000 Kjell

Total: 917 563 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Oulun seudun ammattikorkeakoulo
Luleå tekniska universitet
Särestön kamarikonsertit-yhdistys ry