VisitSápmi (forprosjekt)

Formålet med prosjektet er å skape nya og kompletterende inntekter i det samiska samfunnet gjennom å utvikle kvalitetssikret samisk turisme. Denne forstudien vil samle et partnerskap for et framtidig hovedprosjekt mellom samiske partnere i Sverige og Norge samt å skape en felles juridisk person ”VisitSápmi”.

Norsk prosjekteier

Origo Nord

Prosjektperiode

15.01.2014 - 30.06.2014

Budsjett

Total: 75000 €