VISK

Projektet VISK ska bl.a. öka kompetensen inom programområdet genom att etablera ett levande kunskapsnätverk som kan hantera virusrelaterade frågor. Projektet ska också ta fram en handbok för vatten- och avloppsverksamheter om hur man bäst hanterar problem kring vattenburen virussmitta och binda samman organisationer inom vattenförsörjningen genom att arbeta fram gemensamma planer för hantering av virusrisker.

Projektet består av 18 partners från Sverige, Norge och Danmark.

Norsk prosjekteier

Norsk Vann BA

Kontakt

Prosjektperiode

01.04.2010 - 31.03.2013

Budsjett

Norsk bidrag: 4919043 Kjell

Total: 4 314 314 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA)
Sveriges Livsmedelsverk (SLV)
Länssjukhuset Ryhov (Jönköping)
Lilla Edets kommun
Chalmers tekniska högskola
Göteborgsregionens Regionalförbund – GR (icke medfinansiär)
Kungälvs kommun (icke medfinansiär),
Svenskt Vatten (icke medfinansiär)

Danmarks Tekniska Universitet (DTU)

Norsk Vann BA
Norges Teknisk-Naturvitenskaplige Universitet (NTNU)
Universitetet for Miljø og Biovitenskap (UMB)
Nedre Romerike Vannverk (NRV)
Moss Vannverk – MOVAR
Fredrikstad Vannverk – FREVAR KF
Veterinærinstituttet (VI)