Vittula i Tornedalen

Att genom branchöverskridande samverkan förbättra verksamhetsförutsättningarna för besöksnäring, näringsliv och kulturella engagemang i regionen. – Att åstadkomma en profilförstärkning av Tornedalen som region, där aktörerna på ett gränsöverskridande sätt förenar sina krafter och inriktar sig på en hållbar strategi. – Undersöka effekter och påverkan av näringslivet, efter större kulturella händelser. – Utveckla förutsättningar för besöksverksamhet.

Prosjektperiode

01.12.2003 - 30.11.2004

Budsjett

Total: 197055 €