WAX

Prosjektet har som hovedmålsetting å utvikle metoder som muliggjør utnyttelse av naturvoks fra tyttebær, blåbær samt fra bærindustriens restråstoffer. Naturvoksen skal analyseres med vitenskapelige metoder for å sammenligne kjemiske og fysiske egenskaper med naturvoks fra andre råvarer. Potensielle bruksområder, som for eksempel i biokompositter, skal studeres både teoretisk og i eksperimenter. Naturvoksbaserte produkter skal også analyseres fra i markedsøyemed. Prosjektet skal øke bevisstheten rundt naturvoks som en verdifull arktisk naturressurs.

Norsk prosjekteier

NIBIO

Prosjektperiode

01.01.2017 - 01.01.2019

Budsjett

Norsk bidrag: 100 000 €

Total: 984 943 €

Andre partnere

Oulun amk, LTU