Wet Grain in Package

Prosjektet skal utarbeide et energibesparende, kostnads- og miljøeffektiv system for å pakke, lagre og håndtere foredlede kornprodukter for å øke lønnsomheten i regionens kornproduksjon.

Norsk prosjekteier

NIBIO

Prosjektperiode

02.01.2017 - 27.12.2019

Budsjett

Norsk bidrag: 144 355 €

Total: 1 379 978 €

Andre partnere

Yrkeshögskolan Novia, Sveriges Lantbruksuniversitet