WindCoE

WindCoE – Nordic Wind Energy Center

Prosjektets målsetting er å skape et kompetansesenter for vindkraft i kalde klimatyper. Kompetansesenteret jobber blant annet med spørsmål knyttet til isdannelser og analyser av støy og vindforhold.

Norsk prosjekteier

UiT - Norges arktiske universitet

Prosjektperiode

01.12.2015 - 31.05.2018

Budsjett

Norsk bidrag: 205 181 €

Total: 1 172 597 €

Andre partnere

Luleå tekniske universitet, Umeå universitet, Vasa universitet,  Seinäjoki yrkeshögskola, Seinäjoen yliopistokeskus.