WIRMA

Prosjektet har som ambisjon å oppnå full beredskap for raskt vekslende værforhold i den arktiske trafikken. Gjennom WIRMA-prosjektet skal partnere fra Norge, Sverige og Finland forske på og demonstrere et lønnsomt, industrielt og nettbasert system for beslutningsstøtte for vintervedlikehold av veier ved hjelp av smart utstyr og sensorer, sanntidsanalyser samt prognoser og simuleringer.

Norsk prosjekteier

UiT - Norges arktiske universitet

Prosjektperiode

01.01.2016 - 01.01.2019

Budsjett

Norsk bidrag: 162 850 €

Total: 1 169 747 €

Andre partnere

Ilmatieteen laitos, Foreca oy, LTU, Casselgren Innovation AB