Tema: Bedriftsutvikling for SMB (2014-2020)

Nye sjømatbedrifter vokser frem i Skagerrak

I grenseområdet mellom Sverige og Norge ligger Skagerrak, et havområde med et unikt marint miljø, med høye naturverdier og marine nasjonalparker på begge sider av grensen. Marin næringsutvikling er i…

Mat og Drikke langs Nordens Grønne Belte

Bakgrunn og forankring Tre sterke regioner hvor opplevelser innen matturisme er en viktig del av den strategiske forankringen. Trøndelag, Jämtland Härjedalen og Höga Kusten har lang erfaring med næringsutvikling og…

C-moment øker jobbmuligheter for unge i distriktene

Unge mennesker forlater distriktene fordi de ikke finner interessante jobber. Det er derfor behov for nytenkning og for å utvikle kunnskapsbaserte eller kreative virksomheter. Disse må tilby attraktive jobber for…

Welcome!

Økt internasjonal attraksjons- og konkurransekraft hos bedriftene i opplevelsesnæringen i Trøndelag og Jämtland Härjedalen og satsing på helårs turisme. Dette skaper vi gjennom økt kunnskap og kjennskap til regionen og…

Marint Grenseforum Skagerrak

Gjennom samarbeid over grensen skal Skagerrak styrkes som et livskraftig  region for miljø og blå tilvekst. Samtidig skal prosjektet verne om det verdifulle naturmiljøet som nasjonalparkene utgjør. Videre skal prosjektet…

Side 1 av 70
12345...70