Fylke: Oppland

Ingoskog – Innovasjon for grønn omstilling i skogen

«Ingoskog» arbeider med å finne metoder og arbeidsmåter som kan øke forsknings-innovasjonskraften innen skogdrift ved høgskoler, bedrifter og klynger, organisasjoner og det øvrige sivilsamfunnet i Indre Skandinavia. Gjennom en grønn…

Grensevilt

Grensevilts mål er å legge grunnlag for en bedre grense-overskridende, inkluderende og konfliktreduserende forvaltning av elg, ulv og jerv i barskogen i Indre Skandinavia, på tvers av riksgrensen og sør…

LARS

LARS – Learning Among Regions on Smart Specialisation LARS hjelper offentlig sektor i ledelsen av smarte spesialiseringsprosesser i sine respektive regioner. Videre bidrar prosjektet til å skape innovasjonsnettverk på tvers…

The bioeconomy region

Interreg-prosjektet «The Bioeconomy region» har som formål å gjøre hele området til en ledende region for innovasjon og kommersialisering av biobaserte produkter fra skogen, slik at både næringsliv og offentlige…

KRUT

Kulturelt mangfolk, reell integrering, unge talenter og teknikk i undervisningen (Kulturell mångfald, reell integration, unga talanger och teknik i undervisningen)

UNISKA universitet

Målet med prosjektet UNISKA-universitetet er å drive og videreutvikle et interregionalt universitetsnettverk som skal bidra til å styrke og synliggjøre regionens attraktivitet og konkurransekraft gjennom grenseoverskridende samarbeid innenfor utdanning og forskning.

VARMEEKOM

Varme og energi – kompetanseutvikling

Scandinavian Heartland

Prosjektplanen bygger på erfaringene i Interreg-samarbeidet Hjertet i Skandinavia (2008-2011). Flere enn ett tusen deltagere fra offentlig, privat og frivillig sektor deltok i dette prosjektet og 11 grenseoverskridende nettverk ble etablert (Trekkhund, Hest som Livsstil, Hest som Næring, Småskala Energi, Service i Småsamfunn, Natur- og Kunnskapsturisme, Attraktive Tettsteder, Creative Business Management, Småfly, MC-turisme, Kulturminner) mens sju nye metoder for landsbygdsutvikling er prøvd ut.

Side 1 av 2
12