Fylke: Telemark

NØKS II

Prosjektets overordnede målsetting er å legge til rette for et mer miljøvennlig og karbonnøytralt transportsystem i regionen gjennom utvikling og forbedring av regionens sjøtransportsystem. NØKS II skal i tillegg stimulere…

Innovasjoner for bærekraftig planteproduksjon

Hvordan kan vi produsere mer på samme jordbrksareal – med større bærekraft og redusert miljøpåvirkning?  Prosjektet skal bidra til at innovative metoder og teknologi for effektiv og bærekraftig planteproduksjon skal…

GameHub Scandinavia

For å beholde sin verdensledende posisjon må spillindustrien i Skandinavia samarbeide om utviklingen. GameHub Scandinavia skal skape 100 nye nye spill-bedrifter, og samtidig legge til rette for å spre Øresund-Kattegat-Skagerak-regionens…

ESS & Max IV: Cross Border Science and Society

I 2016 åpner forskningsanleget MAX IV, mens European Spallation Scource (ESS) åpner i 2019. Sammen utgjør de to nye forskningsanleggene, begge lokalisert i Lund i Sverige, et gigantisk og verdensledende…

Biogass 2020

Skandinavia har en unik kombinasjon av landsbygd og byer, industri, matproduksjon og et svært gunstig innovasjonsklima. Alt dette er forutsetninger for å øke produksjonen av lokalprodusert fornybar energi. Gjennom å…

Viten til vekst (forprosjekt)

Viten til vekst springer ut av prosjektet SkanKomp. SkanKomp har arbeidet med kompetanseutvikling av arbeidskraften, og med såvel kompetanse hos tilbydere av utdannelse som bestillere av samme, altså virksomhetene. Viten…

SWOT (Analyse av styrker, svakheter, muligheter og trusler for Kattegat-Skagerrak-området)

Det skal i dette prosjektet gjennomføres en rekke tverregionale arbeidsseminar, et i hvert av de tre landene i programområdet. Tema for seminarene er næringsliv og entreprenørskap; innovasjon, forskning og utvikling; arbeidsmarked, kompetanseutvikling og utdannelse; miljø og energi; offentlig service/velferdsservice; bosted, kultur og livsmiljø; befolkning og demografi samt kommunikasjon og infrastruktur.

SMIL(E)

Skandinaviske metoder for innovativ læring (Europa) Prosjektets originaltittel: Skandinaviska Metoder för Innovativt Lärande (Europa)

Side 1 av 2
12