Programområde: Andre interregionale programmer

EVUE II

EVUE II (2013-2015) bygger videre på Oslo kommunes deltagelse i URBACT-prosjektet EVUE (2009-2013), som fokuserte på utvikling av ladestasjoner for elektriske biler. Oslo var på det tidspunktet i front på…

SUB>URBAN – Reinventing the fringe

Prosjektet «sub>urban. Reinventing the fringe» har som mål å motvirke spredt byutvikling (urban sprawl) gjennom transformasjon av komplekse områder som ble bygget gjennom tiårene etter 1945, i ytre deler av byene, til…

Arctic Trail II

Det overordnede formål er å forbedre Nordkalottens posisjon som vinterturistmål gjennom å bygge opp et sammenhengende nett av scooterløyper over grensene. Gjennom prosjektet skal man videreutvikle det eksisterende Arctic-trail løypesystemet, systematisere produkttilfanget og indre organisering av nettverket samt utvikle felles markedsføringsplan for Norden og Europa for øvrig.

Useact

Useact (Urban Sustainable Environmental Actions) tar sikte på å gjøre det mulig for folk og bedrifter å etablere seg uten forbruk av ytterligere land, takket være ny planlegging og bygging av partnerskap.

Sustainable Food

Prosjektet «Sustainable Food in Urban Communities» er et prosjekt som involverer ti europeiske byer som skal dyrke, levere og nyte mer bærekraftig mat. De leter med andre ord etter felles, effektiv og bærekraftige løsninger for å utvikle lav-karbon og ressurseffektive urbane matsystemer.

SEGI

Originaltittel: Services of General Interest

Side 1 av 3
123