Programperiode: Interreg V

Økt arbeidstilbud i grenseregionen

Prosjektets formål er å utvikle metoder for sysselsetting av grupper som står utenfor arbeidsmarkedet. Prosjektet fokuserer på samhandling, både med frivillige og lokalt næringsliv, hvor målet er å utvikle arbeidsmodeller…

Mat og Drikke langs Nordens Grønne Belte

Bakgrunn og forankring Tre sterke regioner hvor opplevelser innen matturisme er en viktig del av den strategiske forankringen. Trøndelag, Jämtland Härjedalen og Höga Kusten har lang erfaring med næringsutvikling og…

CORA

Mangelfull digitalisering på landsbygda i Nordsjøregionen begrenser deres attraktivitet overfor familier og bedrifter som ønsker å etablere seg i regionen. CORA-prosjektet ønsker å stimulere til bedre digital infrastruktur og tjenester…

Fossilfri grenseregion 2030

Den teknologiske utviklingen for fossilfri transport går raskt, men implementeringen av ny teknologi går for langsomt til at klimamålene kan nås. Fossilfri grenseregion 2030 vil bidra til en raskere omstilling…

Marint Grenseforum Skagerrak

Gjennom samarbeid over grensen skal Skagerrak styrkes som et livskraftig  region for miljø og blå tilvekst. Samtidig skal prosjektet verne om det verdifulle naturmiljøet som nasjonalparkene utgjør. Videre skal prosjektet…

Unge muligheter

I prosjektet skal man bruke erfaringer fra tidligere Interreg-prosjekter til å utvikle en egen modell for samarbeid mellom skole og arbeidsliv for ungdomsbedrifter i videregående skole. Alle ungdomsbedrifter skal ha…

Kraftledninger

Gjennom prosjektet ønsker man å skape flere kontaktpunkter og bygge nettverk mellom skole og arbeidsliv. Nettverksbygging på lokalt, regionalt og interregionalt nivå er en forutsetning for å skape langsiktig og…

VITAL – For den gode helsen

I fremtiden vil det stilles enda tettere krav til samhandling mellom aktører innenfor helse- og omsorgssektoren. For å få til dette må nye metoder og løsninger utprøves. Prosjektet VITAL sikter…

Craft GO – Forretningsutvikling, Innovasjon og kulturhistorie

Craft GO – Forretningsutvikling, Innovasjon og Kulturhistorie, skal jobbe med omsetning og sysselsetting for småbedrifter innenfor tradisjonelle håndverkstradisjoner. Prosjektpartnernes forprosjekt konstaterte at denne yrkesgruppen har særskilte utfordringer med å skape et levebrød…

SITE3 – Bærekraftig verdensdestinasjon

SITE3- prosjektet er en videreføring av et langvarig samarbeid mellom norske og svenske aktører hvor målet er å løfte fram SITE-regionen (Sälen, Idre, Trysil og Engerdal) som en attraktivt og…

Side 1 av 29
12345...29