Program: Kolarctic

MAKOMP

Petroleumskompetanse i forbindelse med Snehvit m.m.

BIS

Barents Information Service.

Bio-pellets i Arkhangelsk

Forprosjekt som skal legge grunnlag for utvikling av forbrennings- og varmeanlegg i Arkhangelsk, og bidrar til engasjementer for norsk part, Storvik & co AS.

Kulturistisk guide langs Barents- og Nordlysvegen

Som ledd i markedsføringen av turistvegene Barenstvegen (Bodø-Murmansk) og Nordlysvegen (Tornio/Haparanda-Tromsø) skal det utgis en guidebok over kulturhistoriske severdigheter og andre kultur- og opplevelsestilbud langs disse vegene. Minst to objekt fra hver kommune langs vegene skal tas med, og kan da omfatte kirker, museer, kulturbygg, forskjellige arrangement, rundturer og andre opplevelsestilbud.

Kongekrabbe Vardø

Prosjektet skal etablere landbaserte oppdrettsanlegg for kongekrabbe på norsk side i Vardø og på russlandsk side i Linihaamari, og utveksle erfaringer mellom stedene og kompetansemiljøene.

Grunnskolesamarbeid

Prosjektet skal utveksle pedagogiske og faglige kunnskaper mellom grunnskolene i Sør-Varanger og bl.a Petsjenga, med fokus på hva norsk skole kan lære av dannelsesnivået i Russland, for bl.a å redusere problemene som russiske elever får i møte med norsk skoleverk.

Barents Veg

Prosjektet viderefører satsinga på tilretteegging av turistruta Bodø-Haparanda-Murmansk, med norsk part Salten regionråd,og EU-part Barents väg internationella förening.