Program: Nordsjøprogrammet

Nordsjøprogrammet lanserer utlysning for 2021-2027

2. desember 2021 holdes seminaret «GET READY». På dette arrangementet lanseres oppdatert informasjon om utlysning nummer 1 som åpnes i løpet av desember. Webinarets fokus • Utlysningsfrister og annen viktig…

CORA

Mangelfull digitalisering på landsbygda i Nordsjøregionen begrenser deres attraktivitet overfor familier og bedrifter som ønsker å etablere seg i regionen. CORA-prosjektet ønsker å stimulere til bedre digital infrastruktur og tjenester…

In For Care løfter fram de usynlige velferdsarbeidene

Familier, venner, og naboer: Ufaglærte og usynlige, men viktige tjenesteleverandører av omsorg- og velferdstjenester. Samtidig er dette en gruppe under sterkt press. In For Care-prosjektet har bidratt til et hav av nye innsikter og løsninger for de uvurderlige ildsjelene i Nordsjøregionen.

Side 1 av 20
12345...20