Program: Nordens Grønne Belte

Økt arbeidstilbud i grenseregionen

Prosjektets formål er å utvikle metoder for sysselsetting av grupper som står utenfor arbeidsmarkedet. Prosjektet fokuserer på samhandling, både med frivillige og lokalt næringsliv, hvor målet er å utvikle arbeidsmodeller…

Mat og Drikke langs Nordens Grønne Belte

Bakgrunn og forankring Tre sterke regioner hvor opplevelser innen matturisme er en viktig del av den strategiske forankringen. Trøndelag, Jämtland Härjedalen og Höga Kusten har lang erfaring med næringsutvikling og…

Raffinerer restprodukter fra tre til fiskefôr

Interreg-prosjektet «Bioraff – Mer av Tre» har skapt nye forretningsmuligheter og posisjonert Nordens Grønne Belte som et sirkulærøkonomisk kraftsenter for biobasserte produkter.

Vältel 2.0

Prosjektet er en videreføring av Interreg Sverige-Norge prosjektet Vältel, et prosjekt som har jobbet med å skape en testarena for velferdsteknologiske løsninger i helsesektoren. Vältel 2.0 skal videreføre arbeidet med…

FISK

I prosjektet FISK skal Rise Processum og RISE PFI bygge videre på resultatene fra det foregående Interreg-prosjektet Bioraff, et prosjekt som så på muligheten for utnyttelse av biomasse fra skogen…

Green Flyway

Prosjektet skal utvikle testarenaer for elfly, autonome luftfarts-løsninger som f.eks. droner, samt luftfartskontroll mellom luftfartskorridoren Åre-Östersund og Røros flyplass. Videre skal prosjektet utforske nye standardløsninger for oppladning, luftfartskontroll og eventuelt…

Tidlig innsats

Prosjektet skal teste effekter av et digitalt selvhjelpsprogram for unge med psykiske helseplager. Prosjektet sikter på en felles norsk-svensk lansering av teknologien, samt videre samarbeid om FoU-aktiviteter og forretningsutvikling.

Side 1 av 26
12345...26