ABCG heritage

Målet med prosjektet er å øke bevisstheten om verneområder og rekreasjonsområder i regionen kjent som Green Balt of Fennoskandia. Områdene har potensial på mange måter. Det er eksempelvis en økende interesse for geologi og økende interesse og kunnskap om bærekraftig utnyttelse av naturressursene i reiselivet. Disse mulighetene er ennå ikke utnyttet,spesielt ikke blant de unge, skolebarn og skoler, som er sentrale målgrupper for dette prosjektet.

Norsk prosjekteier

Bioforsk Svanhovd

Prosjektperiode

22.03.2012 - 31.12.2014

Budsjett

Norsk bidrag: 1.760.000 Kjell

Total: 185726 €

Andre partnere

. Geological Survey of Finland
· ELY-Centre, Finland
· Finnmark fylkeskommune
· Fylkesmannen i Finnmark
· Nordland forskningsinstitutt
· Geological Institute of the Kola Science Centre, Russia
· Lapland State Natural Biosphere Reserve, Russia
· Pasvik State Nature Reserve, Russia