ACBR – Arktisk kystsoneresing

Risikoen for oljeutslipp i Arktis har økt kraftig på grunn av olje- og gassutvinning, samt stor kysttrafikk i området. Kystområdene er de mest sårbare områdene siden det kan påvirke området i mange år, om ikke tiår, etter. En av de mest lovende metodene for opprydding i strandsonen er en ny bioteknologisk metode som baserer seg på en form for selv-restitusjon i naturomgivelsene. Dette skal utvikles og testes av prosjektet ACBR – Arktisk kystsonering.

Norsk prosjekteier

UiT

Budsjett

Total: 1 398 799 €

Andre partnere

Institute of Industrial Ecology Problems of the North of the Kola Science Center of Russian Academy of Science (INEP KSC RAS)

Apatity, RUSSIA

OOO Storvik Consult, Murmansk, RUSSIA

Finnish Environment Institute (SYKE), Helsinki, FINLAND