AgroFore: Agroskogbruk i Barentsregionen

AgroFore er et prosjekt om skogslandbruk. Prosjektet skal utvikle og teste kombinasjonen av diversifiserte landbruksmetoder som involverer både kultivering av trær, buskvekster og andre planter og nyttevekster. Prosjektet sikter på å skape større forståelse for dynamikken i skogslandbruket i Barentsregionen i forhold til ulike miljøtyper. Prosjektet skal demonstrere fordeler og mulighetene ved skogslandbruk, og promotere tilpasningen til denne jordbruksformen i regionen.

Norsk prosjekteier

NIBIO Tromsø

Prosjektperiode

01.11.2018 - 31.10.2021

Budsjett

Total: 838 592 €

Andre partnere

Northern Archtic Federal University, Arkhangelsk Russland

Natural Resources Institute Finland, Helsinki