AI som beslutningsstøtte

Prosjektet skal skape et beslutningssystem for sykepleiere, i første omgang akuttsykepleiere, basert på kunstig intelligen (AI – Artificial Intelligence). Gjennom prosjektet skal man bygge opp en klinisk testlabb, der selskap kan teste og utvikle løsninger.

Norsk prosjekteier

Høgskolen i Østfold

Kontakt

Prosjektperiode

01.06.2019 - 31.12.2021

Budsjett

Norsk bidrag: 334 450 EUR

Total: 1 984 438 €