AURORA EXHIBITIONS

AURORA EXHIBITION – Science Tourism: services and products for Dancing with the Lights

Prosjektet skal legge til rette for konseptualisering og utvikling av vitenskapsturisme gjennom samarbeid mellom vitenskapsformidlere og reiselivsbransjen. Ved å styrke utviklingen av reiselivsprodukter som tilbys til bedrifter, markedsorganisasjoner og turoperatører skal prosjektet bidra til å utløse markedspotensialet som ligger i stedbundne reise- og opplevelsesnæringen.

Dette er et forprosjekt som skal legge grunnlaget for et framtidig hovedprosjekt.

Norsk prosjekteier

International Centre for Reindeer Husbandry

Prosjektperiode

15.04.2016 - 30.11.2016

Budsjett

Total: 44 884 €

Andre partnere

Arctic Portal (IS)