B2H – Business to Heritage

Det skal prosjektet oppnå blant annet gjennom å avdekke behov og muligheter, tilrettelegge arenaene for næringsutvikling, tilføre aktører og forvaltere nødvendig kompetanse og utvikle metoder og verktøy for en bærekraftig forvaltning og drift. Arbeidet skal foregå i bredt partnerskap bestående av FoU‐ressurser, offentlig virksomhet, næringsliv og frivillige organisasjoner.

Gjennom å trekke veksel på ulike forvaltningserfaringer, kompetanse og ressurser, vil prosjektet kunne bidra til å utvikle de to pilotplassene som attraksjoner og nav for næringsutvikling, samtidig som metodene og verktøyene som utvikles vil kunne ha høy overføringsverdi for andre historiske plasser i regionen.

B2H‐prosjektet har som hovedmålsetting å bygge opp ny, felles kompetanse og skape verdier, kunnskap og innovasjonsprosesser. For å sikre en felles, målrettet prosess bygger prosjektet videre på et eksisterende samarbeid, og er satt sammen av et partnerskapet med aktører som innehar spesifikk og kompletterende kompetanse.

 

Norsk prosjekteier

Fredrikstad kommune

Prosjektperiode

01.04.2012 - 31.08.2014

Mer om prosjektet

Andre partnere

Lysekil kommun
Prosjektleder Bjørg Johnsrud Western