Bærekraftig jordbruk gjennom presisjonsdyrking (forprosjekt)

I ØKS-området drives det en omfattende jordbruksproduksjon og det finnes også god kompetanse innenfor forskning, utvikling, utdanning og rådgivning innenfor vekst- og presisionsdyrkningsteknikken. Hovedformålet med forprosjektet er derfor å starte, definere og utvikle et antall aktivitetsforslag der landenes ulike kunnskap kan samvirke. Aktivitetene kan være å teste tekniske innovasjoner såvel som å utvikle ny metodikk for bruk, utdanning, informasjon og demonstrasjon. Målet med et framtidig hovedprosjekt kommer til å være å bidra til ny kunnskap og informasjonsteknikk innenfor vekstdyrkingsområdet.

Norsk prosjekteier

Bioforsk

Prosjektperiode

08.01.2014 - 31.12.2014

Budsjett

Norsk bidrag: 15 700 Kjell

Total: 156 480 €

Andre partnere

Videncentret for landbrug