Barents Freeway

Prosjektet skal integrere dagens transportstrategier, -planer og -prosjekter i hvert deltakerland i en felles Barentsregionen Transport Strategy. Prosjektet vil f.eks. gjennomføre case-studier av vei, luft, sjø og bane, som vil føre til en pakke med forslag for å bedre vei-, fly-, jernbane- og vannvei-tilkoblinger samt havnesystemer.

Norsk prosjekteier

Finnmark fylkeskommune

Prosjektperiode

01.09.2012 - 31.12.2014

Budsjett

Norsk bidrag: 256000 Kjell

Total: 26842 €

Andre partnere

· Regional Council of Lapland
· Norbotten County Administration
· Nordland Fylkeskommune
· Troms Fylkeskommune
· Murmansk Regional Ministry of T&C
· Murmansk Avtodor
· Transport Agency of the Arkhangelsk
· Arkhangelsk Avtodor