Biogas 2020 (forprosjekt)

Forprosjektet har utspring i prosjektet Implement. Implement har allerede opnådd gode resultater i form av tiltrekning av investeringer og etablering av arbeidsplasser, og har tilsynelatende truffet en generell tendens for satsing på biogass i regionen.

Men mens det i Implement arbeides med konkrete aktiviteter som for eksempel analyse av utvaskning av næringsstoffer og utvikling av eierskapsmodeller og markedsføringsmodeller, har Biogas 2020 til formål å skape et generellt overblikk over aktuell status for biogasutviklingen i regionen, og hvilke muligheter og behov som finnes for et interregionalt samarbeid fremover.

Norsk prosjekteier

Østfold fylkeskommune

Prosjektperiode

01.09.2013 - 31.07.2014

Budsjett

Norsk bidrag: 15000 Kjell

Total: 24821 €

Andre partnere

Lemvig Kommune
Business Region Göteborg
Region Midtjylland
Västra Götalandsregionen
AGRO BUSINESS PARK/INBIOM
Innovatum A/B
Fyrbodals Kommunalförbund
Akershus Fylkeskommune