Blå bioteknikk for bærekraftig innovasjon

Prosjektet skal foreberede et hovedprosjekt for å utvikle innovative miljøer i Kattegat/Skagerrak-regionen innenfor utvikling av blå bioteknikk (forskning og industri som benytter marine råvarer i sin virksomhet). Forprosjektet skal studere sterke internasjonale forsknings- og innovasjonsmiljøer innenfor det marine fagfeltet, og ta med seg disse erfaringene inn i utviklingen av et hovedprosjekt.

Norsk prosjekteier

Oslo Teknopol IKS

Prosjektperiode

17.05.2010 - 31.08.2010

Budsjett

Norsk bidrag: 19051 Kjell

Total: 33.245 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

MareLife
Universitetet før miljø og biovitenskap (UMB)
GoINN
Västra Götalandsregionen
Innovationsbron