Boink

Testingen skal gjøres gjennom en todagers workshop og et endagsseminar der deltakerne er personell fra svenske og norske barnehager. Målet er å utdanne disse til å bruke animasjon som metode i barnehagen. Prosjektet skal opprette en hjemmeside med tips og råd for arbeidet. Metoden skal gjennom hjemmesiden også spres til andre barnehager i regionen.

Norsk prosjekteier

Regionförbundet Jämtlands län/Länskulturen Prosjektleder Stefan Ek

Prosjektperiode

01.09.2012 - 31.08.2013

Mer om prosjektet