BRIDGE

BRIDGE er et innovativt nettverks-prosjekt som jobber med rekrutering fra akademia til arbeidsliv. Ca. 60 småbedrifter og rundt 200 eksamenskandidater fra fire universiteter i Barentsregionen deltar i prosjektet. Gjennom prosjektet får studentene anledning til å hospitere hos bedrifter i Finnmark, Karelia, Murmansk, St. Petersburg og Kemi-Tornio. Hos bedriftene får studentene anledning til å jobbe med innovasjoner og løsninger på konkrete utfordringer hos de deltagende selskapene.

Norsk prosjekteier

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Prosjektperiode

15.10.2018 - 31.10.2021

Budsjett

Norsk bidrag: 253 597 EUR

Total: 1 322 821 €