Bygda Danser i Jämtland og Nord-Trøndelag

Stiftielsen Hilmar Alexandersen har 13 stiftere som alle arbeider for ås tyrke den midtnorske folkemusikken og dansen, og arrangerer den største folkemusikkfestivalen nord for Dovre, Hilmarfestivalen, hvert år

Folkdansringen Jämtland-Härjedalen arbeider med motsvarende oppgaver på svensk side av grensen. Prosjekteierne har hatt utfordringer knyttet til rekruttering av profesjonelle instruktører for å utvikle sine virksomheter. Gjennom forstudien skal de i samarbeid kartlegge forutsetningene for å etablere et hovedprosjekt som skal presentere midtnordisk folkedans på en nyskapende måte for regionens ungdommer.

Norsk prosjekteier

Stiftinga Hilmar Alexandersen

Prosjektperiode

01.09.2010 - 31.12.2010

Budsjett

Norsk bidrag: 40.000 Kjell

Total: 10181 €

Mer om prosjektet