Bygdene dansar

Nord-Trøndelag ønsker med dette prosjektet å lage en interregional versjon av Bygda dansar-prosjektet samman med Jämtlands og Vesternorrlands Län. Prosjektet er tidligere gjennomført i tre norske fylker med gode resultat. Prosjektet bygger også på det svenske prosjektet «Folklig dans i skolan 2007-2010».

Målet er å nå ungdommer mellom 16-19 år. Det store målet på sikt er å skape distriktsarbeidsplasser ved hjelp av folkedans i regionen. Prosjektet tar sikte på å starte med et pilotår fra 2012-07 til 2013-06.

Norsk prosjekteier

Norsk senter for folkemusikk og folkedans

Prosjektperiode

10.07.2012 - 30.06.2013

Budsjett

Norsk bidrag: 692 300 Kjell

Total: 173087 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Norsk senter for folkemusikk og folkedans