Bygg- og anleggskompetanse i Indre Skandinavia

Utviklingen innenfor industri- og opplevelsesnæringene krever en sterk bygg- og anleggssektor som kombinerer energieffektive løsninger med moderne teknologi og arbeidsmetoder. Prosjektet skal bidra til å styrke bygg- og anleggsbransjen i Indre Skandinavia gjennom samarbeid om kartlegging av bransjebehov, rekruttering, utdanning, karriereutvikling og nedbygging av grensehindre. Prosjektet bygger på en forstudie som konkluderte med at det er behov for åå skape nye synergimodeller innenfor bygg- og anleggsområdet.

Norsk prosjekteier

Norges Byggskole Stiftelse

Kontakt

  • Eriksen-Vik, Øivind

    Norges Byggskole

    +47 63 89 25 60

    +47 906 44 885

    Send e-post

Prosjektperiode

01.08.2010 - 31.07.2013

Budsjett

Norsk bidrag: 2500000 Kjell

Total: 1392056 €

Mer om prosjektet