CCS – Kattegat/Skagerrak

Prosjektet skal videre avdekke de økonomiske og teknologiske forutsetningene for at industrien skal kunne benytte seg av en slik infrastruktur. I dette samarbeidet er skandinavisk spisskompetanse på hele verdikjeden fra utslipp og fangst til transport og lagring samlet, for å finne felles løsninger og dermed kunne gi et betydelig til reduksjonen av CO2-utslippene i regionen.

Norsk prosjekteier

Tel-Tek (Telemark Teknisk Industrielle Utviklingssenter)

Kontakt

  • Bjørnsen, Dag

    Tel-Tek (Telemark Teknisk Industrielle Utviklingssenter)

    +47 900 58 465

    Send e-post

Prosjektperiode

01.06.2009 - 30.11.2011

Budsjett

Norsk bidrag: 3461862 Kjell

Total: 1 299 117 €

Andre partnere

Chalmers tekniska högskola – Lead Partner
Høgskolen i Telemark
Universitetet i Oslo
Innovasjon Norge
Vestfold fylkeskommune
Telemark fylkeskommune
Göteborg Universitet
Västra Götalandsregionen
Energimyndigheten