Citylogo

Merkevarebygging eller strategisk kommunikasjon, har økende betydning i moderne byplanlegging og ledelse. Stadig flere byer posisjonerer seg, ikke bare på et europeisk nivå, men på en global arena. Ofte er slike typer prosesser tilfeldige, eller de bare blir et spørsmål om merkevarebygging med lite lokalt engasjement. Resultatene blir ofte tilfeldige eller lite varig.

Viktige spørsmål for Citylogo vil være:

  • Borgerlig deltakelse i nytenking omkring urbane identiteter
  • Partnernes involvering i arbeidet med strategisk kommunikasjon mellom byene
  • Regionale strategier om stedsutvikling og markedsføring

Oslo er norsk aktør i prosjektet som er et samarbeid mellom ti byer fra ti forskjellige land med nederlandske Utrecht som prosjektleder. De andre deltakerne er Genova (Italia), Dundee (Skottland), Zaragoza (Spania), Vilnius (Litauen), Coimbra (Portugal), Aarhus (Danmark), Alba Iulia (Romania) og Warsawa (Polen).

Norsk prosjekteier

Oslo kommune

Prosjektperiode

01.05.2012 - 31.12.2015

Andre partnere

Genova (Italia) Dundee (Skottland) Zaragoza (Spania) Vilnius (Litauen) Coimbra (Portugal) Aarhus (Danmark) Alba Iulia (Romania) Warsawa (Polen).