Climate Change Impacts

Det foreslåtte transnasjonale prosjektet vil kvantifisere effekten av klimaendringer på sårbare lavtliggende kystsamfunn og naturtyper. I tillegg vil prosjektet utvikle et spekter av klimatiltak og tilpasninger av lokal politikk for bruk av planleggere, lokale interessenter og lokalsamfunn i kystnære områder.
Prosjektet vil også gjennom studien også identifisere nye muligheter som følge av klimaendringer.

Forprosjektet resulterte i hovedprosjektet CoastAdapt

 

Norsk prosjekteier

Norut

Prosjektperiode

15.10.2007 - 07.03.2008

Budsjett

Total: 30 000 €

Andre partnere

The University of Aberdeen, Scotland
UHI Millennium Institute, Scotland
Scottish Natural Heritage, Scotland
University of Ulster, Northern_Ireland
University College Cork, Ireland
VisitScotland, Scotland