CodS

På grunn av overfiske er bestanden av torsk i regionen lav. CodS-prosjektet har to hovedmål:

1. Å utvikle planer for økosystembasert og bærekraftig forvaltning av kystnær torskebestand i Kattegat/Skagerrak
2. Utvikle vitenskapelig grunnlag for en pilot knyttet til reetablering av en utdødd bestand.

Prosjektet er sterkt tverrvitenskapelig.

Norsk prosjekteier

Havforskningsinstituttet

Prosjektperiode

01.07.2012 - 31.12.2014

Budsjett

Norsk bidrag: 908208 Kjell

Total: 2.477.731 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Danmarks Tekniske Universitet – DTU aqua
Sveriges Lantbruksuniversitet