Danseregion! (2009-2010)

Projektet ska resultera i:
– Att man i regionen använder sig av den kompetens och de kontakter som finns på bägge sidor av gränsen, vilket innebär vidgade kontakter i respektive land med t.ex. Stockholm och Oslo, men även nationellt och internationellt
– Att projektet har utfört ett strategiarbete i ett antal kommuner för utveckling av danskonsten utifrån de lokala förutsättningar som råder samt att arbetet med dans fortsätter i dessa kommuner efter Interregperioden.
– Att kunskapen om vad som avses med arrangörsskap har ökat i kommunerna samt att arbete har inletts kring var arrangörskapsrollen ska ligga i kommunen
– Att nya arbetstillfällen skapas.
– Att den svensk-norska Dansbanken marknadsförs till danskonstnärer och arbetsgivare i Inre Skandinavien över kommun-, läns- och landsgränsen.
– At det produceras 2 nye dansuppsättningar i regionen varje år
– At det visas minst 50 professionella dansföreställningar i regionen varje år
– Att branschen ser Inre Skandinavien som en spännande region att arbeta och turnera i.
– Att gemensamma utbildningsinsatser görs för att öka kunskapen om dans som metod till inlärning.
– Att information och upptagningsområde för dans i högre utbildningar och en samverkan kring detta fortsätter i regionen.
– At Hedmark får stadsbidrag till Norges första regionala danskonsulenter som är uppbyggda på erfarenheter lärda från Värmland och Dalarna.

Norsk prosjekteier

Hedmark Teater

Kontakt

Prosjektperiode

01.01.2009 - 31.12.2011

Budsjett

Norsk bidrag: 2 481 000 Kjell

Total: 1373534 €

Andre partnere

– Dans i Värmland