Det nordiske måltid

Forprosjektet har flere delmål, herunder identifisere partnere, tematikk/innhold, kompetansemiljø og avklare rollefordelinger i et framtidig hovedprosjekt. Foreløpig visjon for et hovedprosjekt er å gjøre Skagerak til en stolt og synlig kulinarisk region.

Forprosjektets varighet er fram til juni 2014. I tillegg til Aust-Agder fylkeskommune er Fylkesmannen i Aust-Agder, Fylkesmannen i Vest-Agder, Aust-Agder fylkeskommune, Vest-Agder fylkeskommune og Agder Matforum med på norsk side. Åse Hodne Hørsdal er ansatt som prosjektleder for det norske partnerskapet i 50 % stilling.

Norsk prosjekteier

Aust-Agder fylkeskommune

Prosjektperiode

01.08.2013 - 31.05.2014

Budsjett

Norsk bidrag: 511494 Kjell

Total: 195 781 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Agder Matforum, Fylkesmannen i Aust-Agder, Fylkesmannen i Vest-Agder, Vest-Agder fylkeskommune.