e-Home Health Care

Norsk prosjekteier

Norsk Senter for Telemedisin

Kontakt

  • Sjaaeng, Elisabeth Ellefsen

Prosjektperiode

25.06.2010 - 01.06.2005