e-Lighthouse

e-Lighthouse – Energy Saving Lighthouse Cities in the NPA region

Prsjektets overordnede målsetting er å bidra til energibesparelser i offentlige bygninger og boliger.

Prosjektet skal støtte og følge opp energieffektiviseringstiltak i mer enn 250 offentlige bygninger. I privat sektor skal prosjektet påvirke beslutningstakere og bidra til ettermontering av klimavennlige energiløsninger i 2500 boliger og bygging av 2000 nye energieffektive boliger.

Prosjektperiode

26.04.2016 - 25.04.2019

Budsjett

Total: 1 995 485 €

Andre partnere

Bodø kommune (NO)

Nordlandsforskning (NO)

Arctic Technology Center, Greenland (GL)

City of Oulu (municipality) (FI)

Municipality of Umeå (SE)

Secure and Fix It Enterprises Ltd (t/a NCE Insulation) (IE)

The Highland Council (UK)

University of Umeå (SE)