ELiA: Anerkjennelse for realkompetanse

Prosjektets mål er å øke kunnskapen om læring i arbeidslivet og utvikle metoder for å erkjenne, synliggjøre og dokumentere realkompetanse. Prosjektet skal bygge opp et partnerskap mellom kommuner, bedrifter og universiteter og høyskoler som skal samarbeide om temaet med tanke på å skape en nordisk plattform for anerkjennelsen av læring i arbeidslivet.

Norsk prosjekteier

Nordland fylkeskommune

Prosjektperiode

01.01.2008 - 30.06.2009

Andre partnere

Samarbeidsregioner: Nordland, Österbotten og Västerbotten.